Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę