Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę