Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę