Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Działanie 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę