Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę