Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Informacja dla Beneficjentów w ramach konkursów RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 oraz nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę