Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku procedury odwoławczej Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę