Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Zmieniona lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 - w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs

Na podstawie zapisów „Regulaminu konkursu"  nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 oraz „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020" została zwiększona...

Wrześniowa edycja ABC Przedsiębiorczości

Trwają zapisy na kolejną edycję zajęć ABC Przedsiębiorczości organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, które odbędą się w dniach 23-25 września 2019 roku....

Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr  RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 ogłoszonego w ramach...

Nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-029/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 27 sierpnia 2019 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji i...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 oraz wynikach oceny merytorycznej w ramach I rundy naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż został zakończony etap negocjacji  wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19. W...

Wyświetlanie 1 - 5 z 690 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę