Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w dniu 12 maja 2015r. pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie listy zawodów, w których mogą być kształceni  pracownicy młodociani ( uzupełnienie dotyczy listy z dnia 1 kwietnia 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 kwietnia 2015r.)   Na liście...

Informacja o konsultacjach SZOOP RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP w zakresie EFS.

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu.

Porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia studentów i absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy   Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu.   Dokument podpisali reprezentujący Dyrektora WUP wicedyrektor WUP ds....

Kształcenie - Zawód - Kariera czyli planowanie zawodowej przyszłości

KSZTAŁCENIE – ZAWÓD – KARIERA  CZYLI PLANOWANIE ZAWODOWEJ PRZYSZŁOŚĆ.   18 kwietnia w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie z doradcą zawodowym, mające na  celu było zapoznanie uczniów z rynkiem edukacyjnym i  rynkiem  pracy. ...

Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza, nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach: 1. Aktywna...

Wyświetlanie 511 - 515 z 577 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę