Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 ogłoszonego w ramach Osi...

Zintegrowany System Kwalifikacji - szanse i korzyści dla biznesu

Bezpłatne seminarium informacyjne na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odbędzie się w czwartek 8 listopada 2018 roku w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym...

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 ...

Informacja o nieuruchamianiu II rundy naboru w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Na podstawie zapisów Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z uwagi na wykorzystanie...

Zmieniona lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 - w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs

Na podstawie zapisów „Regulaminu konkursu" nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 oraz „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020"...

Wyświetlanie 6 - 10 z 609 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę