Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Grudniowe zajęcia w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego już w piątek 14 grudnia 2018 r.

Program warsztatów dla nauczycieli i doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach...

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Mikołajkowy Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym...

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku. ...

Lista projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

Informacja w sprawie Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu...

Informacja dla Beneficjentów RPO WP 2014-2020 nt. obowiązku zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej przed końcem roku

IP WUP WP informuje, iż w nawiązaniu do § 10 ust. 1-4 Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP...

Wyświetlanie 6 - 10 z 620 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę