Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 r

Załączniki Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w wojewodztwie podkarpackim w grudniu 2015 r.pdf ...

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –...

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 - część II

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona...

Aktualizacja listy wniosków, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 ogłoszonego w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny formalnej - 11 wniosków o dofinansowanie zostało skierowanych do oceny...

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Załączniki FAQ_9_3.pdf

Wyświetlanie 1 - 5 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę