Urząd - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Aktualności

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18   ...

Konsultacje społeczne w zakresie popytowego systemu podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych

W związku z planowanym ogłoszeniem przez WUP w Rzeszowie naboru wniosków w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych ...

Szkoła indywidualnego doradztwa zawodowego” kolejne warsztaty dla doradców zawodowych

Szkoła indywidualnego doradztwa zawodowego - IV edycja   Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach...

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 2017

Przedstawiamy czytelnikom opracowanie dotyczące działań WUP na rynku pracy w województwie podkarpackim. Publikacja jest streszczeniem działań realizowanych przez urząd w 2017...

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Informacja w sprawie zaktualizowanej w związku z art 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie...

Wyświetlanie 6 - 10 z 577 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 
Kancelaria:  (17) 74 32 807
Fax:  (17) 85 24 457
 
e-mail:  wup@wup-rzeszow.pl
               rzwu@praca.gov.pl

Facebook : facebook.com/wuprzeszow
 
Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 
Przemysław Denda
tel. bezpośredni: (17) 74 32 805
tel. bezpośredni: (17) 85 09 235
 
Godziny pracy
pon. - pt. 7.30 - 15.30.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę