Urząd - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Aktualności

Podkarpacki rynek pracy w 2018 roku

Podkarpacki rynek pracy w 2018 roku   Rok 2018 można uznać za umiarkowanie udany. Stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się wg szacunku MRPiPS na koniec listopada do poziomu...

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr...

Spadek liczby niewypłacalnych pracodawców na Podkarpaciu w 2018 roku

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2018 r.   W strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie funkcjonuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...

Ważne dla instytucji szkoleniowych - wnioski o kontynuacji działalności

  Ważne dla instytucji szkoleniowych – wnioski o kontynuacji działalności   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że do 31 stycznia 2019 r. instytucje...

Informacja dla Beneficjentów RPO WP 2014-2020 nt. obowiązku zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej przed końcem roku

IP WUP WP informuje, iż w nawiązaniu do § 10 ust. 1-4 Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP...

Wyświetlanie 1 - 5 z 620 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 
Kancelaria:  (17) 74 32 807
Fax:  (17) 85 24 457
 
e-mail:  wup@wup-rzeszow.pl
               rzwu@praca.gov.pl

Facebook : facebook.com/wuprzeszow
 
Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 
Przemysław Denda
tel. bezpośredni: (17) 74 32 805
tel. bezpośredni: (17) 85 09 235
 
Godziny pracy
pon. - pt. 7.30 - 15.30.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę