Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 29.06.2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę