Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę