Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie był realizatorem projektu pilotażowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Partnerstwo dla Pracy".   Projekt miał na celu wypracowanie modelu współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami...

Informacje o projekcie Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy powstało w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na badania i analizy trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych zaplanowano w Poddziałaniu 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej", w Priorytecie VIII...

Głównym celem projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa podkarpackiego

Uchwałą Nr 309/6313/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskazał Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu Nr EGF/2010/013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Wsparciem w ramach tego projektu...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę