Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zmieniona lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 - w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę