Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór numer RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 w ramach Osi Priorytetowej nr VII RPO WP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 30 lipca 2018 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników...

Nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 30 lipca 2018 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 9.5 Podnoszenie...

Pomoc dla osób opuszczających jednostki penitencjarne

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze...

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - stan na dzień 19.07.2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu...

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - po protestach

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny  - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 – po protestach.   ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 581 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę