Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego...

Spotkanie informacyjne dla Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacje o spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Działania 9.4 Poprawa...

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - negocjacji

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - negocjacji ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr...

Zmieniona lista projektów w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 4 grudnia 2017 r. dokonał zmiany listy projektów, które...

Wyświetlanie 1 - 5 z 493 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę