Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Struktura osób bezrobotnych - 31 XII ‘16

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat struktury bezrobotnych w województwie podkarpackim – stan na 31 XII ‘16 ...

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informację dotyczącą listy projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych...

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje Informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr...

Baza Usług Rozwojowych – SPOSÓB OBLICZANIA WYDATKÓW W PRZYPADKU USŁUG OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ

W załączeniu przekazujemy informację, otrzymaną od Instytucji Zarządzającej, która wyjaśnia sposób ujmowania wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku realizacji projektów...

Życzenia świąteczne

  Życzenia świąteczne od Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wyświetlanie 1 - 5 z 201 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę