Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

Informacja dotycząca Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 w ramach...

Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego - warsztaty dla nauczycieli i doradców zawodowych w Tarnobrzegu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach PODKARPACKIEJ AKADEMII DORADZTWA ZAWODOWEGO organizuje ...

Rola i zadania doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą - spotkanie dla szkolnych doradców zawodowych

W ramach współpracy ze szkołami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 18 września br.,...

Projekty przekazane do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła etap oceny merytorycznej  wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr...

Nowe warsztaty dla nauczycieli i doradców zawodowych ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach PODKARPACKIEJ AKADEMII DORADZTWA ZAWODOWEGO organizuje w dniu 20 września br. ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 84 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę