Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Spadek liczby niewypłacalnych pracodawców na Podkarpaciu w 2018 roku

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2018 r.   W strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie funkcjonuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...

Ważne dla instytucji szkoleniowych - wnioski o kontynuacji działalności

  Ważne dla instytucji szkoleniowych – wnioski o kontynuacji działalności   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że do 31 stycznia 2019 r. instytucje...

Informacja dla Beneficjentów RPO WP 2014-2020 nt. obowiązku zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej przed końcem roku

IP WUP WP informuje, iż w nawiązaniu do § 10 ust. 1-4 Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP...

Grudniowe zajęcia w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego już w piątek 14 grudnia 2018 r.

Program warsztatów dla nauczycieli i doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach...

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Mikołajkowy Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym...

Wyświetlanie 1 - 5 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę