Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. dotyczące naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18

Spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. dotyczące naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.2 Poprawa...

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 18 stycznia 2018 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2018 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego...

Możliwe trudności z logowaniem do systemu SL2014

W związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą w...

Spotkanie robocze dla Beneficjentów i Realizatorów wsparcia z Funduszy Europejskich

Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na robocze spotkanie Beneficjentów i Realizatorów wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu...

Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020 oraz prezentacja

Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020 oraz...

Wyświetlanie 1 - 5 z 9 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę