Urząd - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Aktualności

Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w dniu 12 maja 2015r. pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie listy zawodów, w których mogą być kształceni  pracownicy młodociani ( uzupełnienie dotyczy listy z dnia 1 kwietnia 2015 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 kwietnia 2015r.)   Na liście...

Informacja o konsultacjach SZOOP RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP w zakresie EFS.

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu.

Porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia studentów i absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy   Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu.   Dokument podpisali reprezentujący Dyrektora WUP wicedyrektor WUP ds....

Kształcenie - Zawód - Kariera czyli planowanie zawodowej przyszłości

KSZTAŁCENIE – ZAWÓD – KARIERA  CZYLI PLANOWANIE ZAWODOWEJ PRZYSZŁOŚĆ.   18 kwietnia w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie z doradcą zawodowym, mające na  celu było zapoznanie uczniów z rynkiem edukacyjnym i  rynkiem  pracy. ...

Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza, nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach: 1. Aktywna...

Wyświetlanie 511 - 515 z 577 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 
Kancelaria:  (17) 74 32 807
Fax:  (17) 85 24 457
 
e-mail:  wup@wup-rzeszow.pl
               rzwu@praca.gov.pl

Facebook : facebook.com/wuprzeszow
 
Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 
Przemysław Denda
tel. bezpośredni: (17) 74 32 805
tel. bezpośredni: (17) 85 09 235
 
Godziny pracy
pon. - pt. 7.30 - 15.30.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę