Tarcza - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Wsparcie dla przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa

PODSTAWA PRAWNA art. 15gga 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą COVID-19". UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo...

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 713) zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), link: http://isap.sejm.gov.pl/ To rozporządzenie między innymi wydłuża i poszerza pomoc dla przedsiębiorców przeznaczoną na dofinansowanie miejsc...

Zgodnie z obowiązująca obecnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.   O wsparcie z FGŚP...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało jednolity dla wszystkich Beneficjentów w Polsce sposób rozliczenia świadczeń przyznanych na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia...

Wnioski o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc składa się wyłącznie elektronicznie , do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.   Wejdź na stronę: www.praca.gov.pl   wybierz panel: Tarcza antykryzysowa   kliknij: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy …..(należy wybrać odpowiedni wniosek)   przeczytaj informację, regulamin, pobierz pliki i...

Tarcza Antykryzysowa 6.0 - Tarcza branżowa Od 1 lutego 2021 roku decyzją Rady Ministrów została rozszerzona lista działalności uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń w ramach art. 15 gga ustawy o COVID-19.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)   Pomoc będzie...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzieleniem pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz dochodzeniem zwrotu środków przyznanych z FGŚP     W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w...

Czytaj więcej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę