Tarcza - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Wsparcie dla przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa 6.0 - Tarcza branżowa Od 1 lutego 2021 roku decyzją Rady Ministrów została rozszerzona lista działalności uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń w ramach art. 15 gga ustawy o COVID-19.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)   Pomoc będzie...

Zgodnie z obowiązująca obecnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.   O wsparcie z FGŚP...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało jednolity dla wszystkich Beneficjentów w Polsce sposób rozliczenia świadczeń przyznanych na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia...

Wnioski o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc składa się wyłącznie elektronicznie , do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.   Wejdź na stronę: www.praca.gov.pl   wybierz panel: Tarcza antykryzysowa   kliknij: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy …..(należy wybrać odpowiedni wniosek)   przeczytaj informację, regulamin, pobierz pliki i...

Czytaj więcej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę