Statystyki i analizy - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Statystyki i analizy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje analizy sytuacji na rynku pracy sporządzane w okresach półrocznych i rocznych. Celem tych opracowań jest pokazanie ogólnych zjawisk i tendencji związanych z bezrobociem w województwie podkarpackim.

Przejdź do sekcji.
W publikowanych co miesiąc informacjach o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim znaleźć można najnowsze dane na temat liczby bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatowych urzędach pracy. 

Przejdź do sekcji.
Publikacje zawierają informacje o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności. Opracowania sporządzane są w oparciu o dane ze statystyki publicznej i na podstawie ocen ekspertów powiatowych urzędów pracy. Barometr zawodów jest prognozą i określa w danym roku zawody nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe w powiatach.


Przejdź do sekcji
W sekcji tej publikowane są raporty z badań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub inne instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy. W raportach zawartych jest szereg informacji na temat sytuacji gospodarczej województwa podkarpackiego oraz zjawisk zachodzących na regionalnym rynku pracy.

Przejdź do sekcji.

Statystyki graficzne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę