Raporty z badań - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Raporty z badań

Poniżej publikujemy raporty z badań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub inne instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy. W raportach zawartych jest szereg informacji na temat sytuacji gospodarczej województwa podkarpackiego oraz zjawisk zachodzących na regionalnym rynku pracy.

W raportach znaleźć można również informacje na temat sytuacji ekonomicznej firm i instytucji działających na Podkarpaciu, ich planowanych kierunkach rozwoju, a także o polityce kadrowej i potrzebach w zakresie kwalifikacji obecnych, jak i przyszłych pracowników, którzy zatrudnieni zostaną w najbliższym okresie czasu. Wyniki badań prezentowane w raportach mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji strategicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym, określaniu kierunków kształcenia, rodzajów szkoleń, zarówno na poziomie samorządu terytorialnego, jak również przedsiębiorstw i organizacji społecznych.


Biblioteka raportów z badań prowadzonych przez Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim - wpływ pandemii COVID -19 - edycja 2021

Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim - wpływ pandemii COVID-19 - edycja 2020

Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim - edycja 2019

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę