Ranking zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Raport roczny zawiera informacje o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności. Nowa metoda jako źródła danych przyjmuje statystykę publiczną, BAEL i badanie ofert pracy. Publikacje zawierają m. in. zbiorcze zestawienia rejestrowanego poziomu bezrobocia według zawodów i specjalności. W jakim osoby bezrobotne poszukują pracy i do wykonywania jakiego posiadają odpowiednie kwalifikacje. Poświadczone dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Informacje z monitoringu publikowane są również w okresach półrocznych. Ranking może być pomocny dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, jak również dla osób uczących się czy studiujących.
Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę