Ranking zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Publikacje sporządzane w okresach półrocznych i rocznych. Zawierają informacje o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności. Opracowania sporządzane są w oparciu o dane ze sprawozdań o rynku pracy (MPIPS-01 Zał. 2 i 3), w których znajdują się informacje dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych zawodach, a także ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy w danym okresie. W publikacjach opisywani są bezrobotni według zawodu, w jakim poszukują pracy i do wykonywania jakiego posiadają odpowiednie kwalifikacje poświadczone dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Opracowania te mogą być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, jak również osób uczących się, pracujących i bezrobotnych.
Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę